Tag Archives: Sune Jonsson

Umeåregionen läser Brobyggarna 2013!

8 Dec

2013 års Umeåregionen läser-bok blir Brobyggarna av Sune Jonsson – en roman om byggandet av världens längsta järnvägsbro i sten, den andra av de så kallade Tallbergsbroarna utanför Nyåker i Nordmalings kommun.

BrobyggarnaBron byggdes 1916-1919, och berättelserna i boken kretsar kring brobygget, men handlar även om de människor som levde och verkade i dess närhet. Sune Jonsson låter varje karaktär berätta sin egen historia på sitt eget sätt, vilket gör att berättelserna i boken får sin alldeles egna prägel.

Här ges sammantaget en bild av byn Tallberg under första världskrigets år, när spanska sjukan härjade, handelshusen växte fram och katten Sunne-Belle utvecklade en unik förmåga att överleva.

Med boken som utgångspunkt lär vi känna vår lokala historia och vår närmaste omgivning och får möjlighet att dela med oss av våra läsupplevelser med andra.

Umeåregionen läser Brobyggarna invigs lördag den 26 januari klockan 13 i Nyåkers kyrka. Då presenteras boken och programmet närmare och berättaren Greger Ottosson bjuder på ett smakprov ur sin berättarföreställning kring boken. Fika och boklotteri bjuds det också.

Andra planerade aktiviteter är bland annat föreläsningar om Sune Jonsson, brobyggande, spanska sjukan och järnvägsresande kring sekelskiftet, bokcirklar, bussresor till Tallbergsbroarna, berättarföreställningar och utställningar med Sune Jonssons fotografier.

Umeåregionen läser 2013 har initierats av Grubbebiblioteket och ABF Umeåregionen och genomförs i samarbete med folkbiblioteken i Umeåregionen, Västerbottens museum, Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek, Kulturföreningen Pilgatan, Din bok, Bokia-Åkerbloms, Littfest, Länsbiblioteket i Västerbotten, Västerbottens-Kuriren, Umeå 2014, Nordmalings kommun med flera.