Tag Archives: stadsbranden

Stadsbranden i Umeå 25 juni 1888

25 Jun

Dagen efter midsommardagen, den 25 juni 1888, brann större delen av Umeå stad ner. Samma dag brann även Sundsvall. Umeås stadsbrand avslutar den utgåva av ”Folke och Frida” som vi läser tillsammans nu, 124 år efter branden. Frida var själv inte på plats under själva branden, men desto tydigare blir de kontraster hon beskriver. Den här synen mötte henne då hon återvände till Umeå från sitt besök i Sävar:

”Borta var de ljusa, vackra husen, borta var gatbjörkar och flaggstänger, borta var fest och sommar och den lugna lyckans skimmer, som Frida sett omkring staden sist. Det var en öken av nakna, brända skorstenar, svarta och hemska: det var högar av sten och bråte. Inga gator syntes, och här och där vajade brandrök över de brända ruinerna av många lyckliga hem.
   Efter älven var kajerna borta, och brända båtar drev nedför strömmen, borta var de flaggprydda storbåtarna och finnskutorna, borta liv och glädje och rörelse och arbetslust. Och runt omkring, i en vid ring ute på gårdarna och på åkrarna, såg de tält vid tält och ett myller av människor.”

Här kan du läsa mer om stadsbranden 1888:
Webbsida om sommarteatern Spelet om den stora branden
Studier i Umeå stads byggnadshistoria : från 1621 till omkring 1895 av Karin Eriksson (PDF)

9 maj: En förlorad stad – hus och gator i 1800-talets Umeå

8 Maj

”Poppelallén skilde östra staden ifrån ’stan’. Östra staden, där Folkes och Fridas hem låg, var en nyare stadsdel med bredare och öppnare gator än inne i ’stan’.”

Frida Åslund beskriver i ”Folke och Frida” ett Umeå som helt raserades i den stora stadsbranden 1888. Idag finns endast ett fåtal hus och miljöer kvar från tiden före branden. Karin Eriksson berättar om hus och gator i 1800-talets Umeå, onsdag den 9 maj 18:30 på Bokcafé Pilgatan. Entré 40:-/20:- för ungd./medl.

Välkommen!

På Västerbottens museums webbplats finns ett bildspel av Folke Hübinettes modeller av miljöer i Umeå före och efter branden. Just nu visas delar av dessa på Grubbebiblioteket.

Arrangörer: Bokcafé Pilgatan och ABF Umeåregionen