Tag Archives: Karin Eriksson

3 oktober: En förlorad stad

20 Sep

”Kvällen stillnade omkring dem. Björkarna stod stilla och raka, så långt de kunde se uppåt gatan, och fåglarna satt i dem och sjöng.
   De satt tysta på sina pinnar och såg bort över ängarna. Mot den ljusa himmelen över Ön syntes alla skutornas master som en gles skog av avlövade, svarta träd.”

”Folke och Frida” är full av miljöbeskrivningar av 1880-talets Umeå. Därför ordnar vi en mötesplats med Karin Eriksson, f d länsantikvarie i Västerbotten, som berättar om 1800-talets Umeå.

3 oktober 15:00 Grubbebiblioteket

Arrangörer: Grubbebiblioteket, ABF Umeåregionen
På bilden: Folke Hübinettes modell av Umeå före 1888

9 maj: En förlorad stad – hus och gator i 1800-talets Umeå

8 Maj

”Poppelallén skilde östra staden ifrån ’stan’. Östra staden, där Folkes och Fridas hem låg, var en nyare stadsdel med bredare och öppnare gator än inne i ’stan’.”

Frida Åslund beskriver i ”Folke och Frida” ett Umeå som helt raserades i den stora stadsbranden 1888. Idag finns endast ett fåtal hus och miljöer kvar från tiden före branden. Karin Eriksson berättar om hus och gator i 1800-talets Umeå, onsdag den 9 maj 18:30 på Bokcafé Pilgatan. Entré 40:-/20:- för ungd./medl.

Välkommen!

På Västerbottens museums webbplats finns ett bildspel av Folke Hübinettes modeller av miljöer i Umeå före och efter branden. Just nu visas delar av dessa på Grubbebiblioteket.

Arrangörer: Bokcafé Pilgatan och ABF Umeåregionen