Tag Archives: Frida i Per-Nils-gården

Folkskolans läsebok, tredje klassen

20 Mar

På 1930-talet fick Frida Åslund veta av sin syster Alma att ”Folke och Frida” och ”Frida i Per-Nilsgården” hade blivit läsebok och lärobok i alla folk- och småskolor i Umeå. Det finns många umebor som kan vittna om att böckerna lästes i Umeås skolor in på 1960-talet. Därefter blev säkert stavningarna föråldrade, eftersom inga nytryck kom till.Folkskolans läsebok

Men ”Folke och Frida” var inte känd bara i Umeå. I ”Folkskolans läsebok” från 1952 ingick en del ur ”Folke och Frida” i den del i bokserien som var ämnad för tredje klass. Här nedan är ett utdrag ur den åttonde tryckningen. Texten ur boken är hämtad ur inledningen samt ur kaptilet om barnens båtfärd mot Stockholm. ”Folkskolans läsebok” har illustrerat med foton och känt sig tvungna att översätta ett par ord till rikssvenska: ”hitt´” och ”grina”. Avslutningsvis finns frågor för eleverna att diskutera kring.

Folkskolans läsebok

”Folkskolans läsebok” var indelad i olika delar, och ”Folke och Frida” ingick i den del med läsestycken som beskrev ”vår hembygd och vårt land”. 

Folkskolans läsebok, tredje klassen: Fridas och Folkes båtresa (pdf)

Författaren Frida Åslund

31 Jan

Till invigningen av ”Umeåregionen läser Folke och Frida” kom drygt 150 personer. Kul att intresset redan är så stort!

Vi som var där fick veta lite mer om boken ”Folke och Frida” och dess författare, Frida Åslund. Det är hon som står i mitten på bilden. Då, julen 1891 då bilden togs, var hon 12 år gammal. Runt sig har hon sina syskon, Elis (t v, som hon berättar om i novellen ”Det stora saftkalaset”), Helmer (t h, som ändrade sitt efternamn till Osslund och blev en berömd konstnär), Hulda (t v, som dog i TBC vid 38 års ålder) och Alma (t h, som utbildade sig till fotograf och arbetade med att rita kartor).

Syskonen Åslund julen 1891

Frida Åslund föddes i Umeå 1879, tog folkskolärarinneexamen här 1901 och hamnade så småningom som lärare i Horndal i Dalarna. Där satt sedan den 40-åriga fritidsförfattaren och tecknade ner sin barndom från Umeå i små noveller som sedermera kom ut i bokform: ”Folke och Frida” (1925), ”Frida i Per-Nils-gården” (1928) och ”Tiden går” (1932). Hela den första samlingen och halva andra boken finns samlade i den nyutgåva som också heter ”Folke och Frida” och som vi läser i Umeåregionen 2012.

Berättelserna utspelar sig i Umeå åren 1885-1888, då Frida var 6-9 år.

Fotot finns i Helmer Osslunds arkiv, handskrift 55:3, Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek.