Tag Archives: Fängelset

Gamla cellfängelset

1 Aug

”Det var en sak med fängelset som varken Folke eller Frida under hela sin barndom blev kloka på: det var hur folk kom in där. Det gula stenhuset låg i en liten trädgård med baksidan mot älven och sin trappstensgavel vänd mot Storgatan och Poppelallén. Och i mitten på den gaveln var en stor, välvd port som alltid var stängd, och dit upp ledde en hög stentrappa.” 

Det gamla cellfängelset öst på stan är Umeås äldsta stenhus, färdigställt 1861 enligt Philadelphiamodellen som förespråkade enskilda celler för fångarna. Här inrymdes också bostad för fängelsedirektören och hans familj, och det var deras gäster som Folke och Frida förundrade sig över. De tyckte att porten ”öppnade sig som av sig själv” för dem som skulle hälsa på.

Fängelset togs ur bruk 1981 och drivs idag som hotell och vandrarhem, men förutom att bo i en fängelsecell kan man idag också besöka det minimuseum som finns i en av cellerna. I den gamla tingssalen kan man också ta en fika på café Göteborg, och så här under sommaren kan man sitta på uteserveringen inne på den gamla rastgården, där ”tjyven” i Frida Åslunds berättelse en gång gått omkring.

Ritning till nytt länsfängelse

Länkar till mer läsning om Umeås gamla cellfängelse:

Hotell Gamla fängelset
Statens fastighetsverk om Gamla fängelset
Teatrar på Gamla fängelset