Arkiv | maj, 2012

30 maj: Litterär vandring i Frida Åslunds fotspår på Grubbe och Grisbacka

29 Maj

Vi vandrar från Grubbebiblioteket till Tväråbron på Grisbacka och besöker Frida Åslunds barndomsmiljöer ur boken ”Fridas nya värld”, som är en fortsättning på ”Folke och Frida”. På bilden: Per-Nils-gården i Västerhiske, där Frida Åslund bodde de första åren efter stadsbranden.

Litterär guide: Ann Sigfridsson

Onsdag 30 maj klockan 18:00
Samling på Grubbebiblioteket
FÖRANMÄLAN: 090-16 33 89, grubbebiblioteket@umea.se

Arrangörer: Grubbebiblioteket, ABF Umeåregionen

Nu finns Frida Åslunds gränd i Umeå

25 Maj

I det nya bostadsområdet Sandåkern ligger Frida Åslunds gränd. De första bostäderna är nu under uppbyggnad och vägen kommer snart att tas i bruk. Vi bad Anders Lidman på lantmäteriet i Umeå berätta om bakgrunden till valet av gatunamn:

”Som namnsättare inom Umeå kommun har jag länge sökt ett lämpligt tillfälle att få uppkalla en gata efter Frida Åslund.

Det är så med s.k. memorialnamn att jag gärna vill att personen i fråga dels har någon koppling till platsen och som dels kan hedra personen i fråga. Problemet med denna typ av namn är att man har namnet men inget objekt att koppla det till, vilket ofta är den omvända problematiken inom gatunamnsättning. Att det dessutom är en kvinna som man får hedra med ett namn gör ju inte saken sämre.

Jag har tidigt fascinerats av Frida Åslunds barnböcker om livet i Umeå före och efter stadsbranden. Då fick man dock hålla tillgodo med de få utlåningsexemplar som finns i stadsbibliotekets magasin. Så det var som en händelse att strax efter det att namnet beslutats 2008 kom nyheten om att böckerna skulle komma ut i en nyupplaga.

Varför jag tyckte att det var lämpligt med placering av gatunamnet på Sandåkern beror främst på det som utspelar sig i boken ”Tiden går”. Där vi får bl.a. följa Fridas skolväg från hemmet i Per-Jans gården på Grisbacka (tror det var Åbyn som byn kallas i böckerna) till Ytterhiske, allt som utspelar sig vid Tvärån, och den närliggande Tväråbron. m.m. Frida Åslunds gränd ligger bara 150 meter från bron.”

Kul tycker vi! (Och vill man läsa berättelserna ur ”Tiden går” finns de nyutgivna i samlingen ”Fridas nya värld”, som är en fortsättning på ”Folke och Frida” och utspelar sig på Grubbe och Grisbacka 1888-1894.)

Vad hände med Folke?

22 Maj

Många är vi som undrar vad som hände med Folke, efter att boken är slut. Cuno Bernhardsson på Forskningsarkivet har plockat fram några dokument som kan kasta lite ljus över detta.

Familjen Peterson-BergerEnligt Folkräkningen 1890 bodde familjen det året i Umeå stad. Familjen bestod av pappa Olof och mamma Wilhelmina, tre söner (Wilhelm, Einar och Folke) och en dotter (Gerda). Familjen hade en piga vid namn Selma Backlund (född 1871 i Umeå landsförsamling). I ”Folke och Frida” berättar Frida att Folkes familj flyttade till Stockholm efter stadsbranden 1888, och det gjorde de också, men inte förrän 1898.

I boken ”Svenska lantmätare” står att läsa följande om Folke:

”Peterson-Berger, Folke Teodor, född 1880 i Burträsk Västerbottens län. Son till förste lantmätaren Olof Peterson och Vilhelmina Berger. Studentex i Umeå 1898. Lantmäteriexamen 1906. Tjänstgöring från 1905 vid rikets allmänna kartverk. Kartograf 1908. Förste kartograf 1939. Avgång med pension 1945.”

Vid Folkräkningen 1900 bodde fadern, modern och sonen Folke i Stockholm, på Näktergalen 1 i Hedvig Eleonora församling. Folkes yrke var vid denna tid ”studerande”, medan brodern Vilhelm, som också var skriven på adressen, var skriftställare i Ullånger.

En sista anteckning finns att hitta i ”Sveriges dödsbok”. Här framgår att Folke föddes den 29 augusti 1880 och dog den 21 februari 1976, således 95 år gammal. Han var ogift och kyrkobokförd och mantalsskriven i Vantör, Stockholms stad.

 

19 maj: Kulturnatta på Bokcafé Pilgatan

17 Maj

Bokcafé Pilgatan ordnar flera mötesplatser kring ”Folke och Frida” under Kulturnatta. Välj och vraka mellan följande:

16.30 Litterär vandring Öst på stan – guide Jenny Berggren.
Följ med på en promenad i Umeå 1885 till Frida Åslunds barndomsmiljöer öst på stan Samling: Bokcafé Pilgatan.

18.00 Föreläsning.
Lassi Fordell berättar om den stora stadsbranden i Umeå 1888.

19.30 Litterär vandring Öst på stan – guide Ann Sigfridsson.
En rundvandring med kulturella inslag, byggnader, miljöer & konst. Samling: Bokcafé Pilgatan.

ALLT är Gratis!

Arrangörer: ABF Umeåregionen, Kulturföreningen Pilgatan.

Stadsplan från 1879

16 Maj

Den här planen över utbyggnaden av Umeå stad upprättades den 20 februari 1879, en månad efter att Frida Åslund föddes. Befintliga hus i gult och grått och ännu ej byggda i rött. Fridas hus hittar du längst ut till höger, det byggdes 1884 och är därför markerat i rött här.

Klicka på bilden för att se den i större format och få möjlighet att zooma.

Stadsplanen finns i original på Stadsarkivet i Umeå.

10 maj: Resa i Frida Åslunds vandringsspår och konstvägen 7 älvar

8 Maj

Torsdag den 10 maj gör vi en heldagsutflykt från Grubbebiblioteket till Vilhelmina. Vi startar 8:15 och beräknar vara tillbaka cirka 18:30.

Resan sker med buss och vi utgår från Grubbebiblioteket. Under färden kommer Ivar Tornéus att berätta om konstvägen och konstverken vi ser och Ann Sigfridsson berättar om Frida Åslund och hennes fotvandringar i och berättelser från trakten kring Vilhelmina. Kostnad 450 kr. Biljetter kan bokas via Grubbebiblioteket: grubbebiblioteket@umea.se, 090-16 33 89.

Det finns ännu platser kvar!

Arrangörer: Grubbebiblioteket, ABF Västerbotten

9 maj: En förlorad stad – hus och gator i 1800-talets Umeå

8 Maj

”Poppelallén skilde östra staden ifrån ’stan’. Östra staden, där Folkes och Fridas hem låg, var en nyare stadsdel med bredare och öppnare gator än inne i ’stan’.”

Frida Åslund beskriver i ”Folke och Frida” ett Umeå som helt raserades i den stora stadsbranden 1888. Idag finns endast ett fåtal hus och miljöer kvar från tiden före branden. Karin Eriksson berättar om hus och gator i 1800-talets Umeå, onsdag den 9 maj 18:30 på Bokcafé Pilgatan. Entré 40:-/20:- för ungd./medl.

Välkommen!

På Västerbottens museums webbplats finns ett bildspel av Folke Hübinettes modeller av miljöer i Umeå före och efter branden. Just nu visas delar av dessa på Grubbebiblioteket.

Arrangörer: Bokcafé Pilgatan och ABF Umeåregionen